استخدام

۱ –  شما می توانید با حضور در دوره های آموزشی ویژه ای که این موسسه آموزشی و عروس سرای صورتگرماه در نظر گرفته است پس از کسب مهارت لازم در هر یک از گروه های کاری در همین مرکز مشغول به فعالیت و کسب درآمد شوید.

۲ – با توجه به وسعت کاری موسسه آموزشی و عروس سرای صورتگرماه این موسسه قصد دارد جهت مدیریت داخلی شعبه کرج خود با افرادی که توان مدیریتی لازم را دارند و همچنین می توانند با سرمایه گذاری سهامدار شوند و از تمامی بخش های موسسه زیبایی کسب سود نمایند همکاری کند . برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۲۰۲۸۹۰۴۱تماس حاصل فرمایید .