اپیلاسیون

اپیلاسیون

Wax و اپیلاسیون دائم صورت با عصاره عسل، آلوئه ورا همراه با لوسیون مخصوص و قطره ضد رویش، اپیلاسیون دائم و موقت با مواد کاملاً گیاهی(اسپانیایی) در محیط مجزا به کابین روشن.