آموزش نقطه عطف موفقیت:
آموزش آرایش

آموزش نقطه عطف موفقیت:

<<به نام خالق زیبائیها>>

خرسندم که خداوند عالم این توانایی را به من اعطاء فرموده تا بتوانم با آموزش صحیح و راهنمایی به علاقه‌مندان هنر و موفقیت کمک شایسته نمایم و افتخار می کنم که در این مؤسسه اشخاص بسیاری در این راستا به کسب درآمد عالی و کسب نشان برتر و نمونه رسیده‌اند که می توان به طور مثال خانم حکیمه بخشی را نام برد . برای ایشان و تمام کسانی که از این مؤسسه توانسته اند یک تغییر اساسی در شغل و زندگی‌شان و همچنین موقعیت اجتماعی خود به دست آورند آرزوی پیروزی همیشگی دارم.ارادتمند،عاقل نژاد،مدیر مجموعه زیبائی صورتگرماه

آموزش فوق تخصصی

آموزش فوق تخصصی