آرایش اروپائی:

آرایش اروپائی:

از مایع سیلور برای زیر ابروها تا قسمت زیر چشم استفاده می­کنیم. بعد از سایه سبز در گوشه داخل چشم تا خط سوم در گوشه خارجی چشم سایه آبی زده می­شود و بعد با قلم فید می­کنیم. خط چشم آبی در بالا کشیده می­شود. در زیر خط چشم بالا یک خط به امتداد خط چشم به طرف بالا کشیده می­شود. روژگونه زده می­شود و به طرف چشم که صورت کشیده دیده شود و اگر روژگونه مات است و می­خواهیم براق شود از اکلیل سفید یا هفت رنگ خیلی کم بالای گونه زده و محو می­کنیم. بعد ریمل زده و می­توان از اکلیل آبی روی سایه زد تا براق شود و گوشه خارجی چشم نیز الکل به حالت محو زده می­شود. روژ لب از رنگ­های خیلی شاد استفاده می­شود. اروپائی ها دررنگ چشم­هایشان با سایه­ها هارمونی دارند.