گریم یک چهره:‌

گریم یک چهره:‌

 گریم یعنی شخصیت­سازی و تغییر چهره (شخصیت) گریم در متعادل­سازی مختص یک چهره دارای عیب­دار نیست بلکه چهره­ای که از نظر شکل هندسی نرمال است و اندازه­های آن نیز بر طبق فرمول فرم جام چهره می­باشد که به دلیل زدن فون و بازگشت میمیک چهره نیاز به گریم دارد.

وقتی به چهره­ای فون (کرم روپوستی) می­زنیم سایه روشن طبیعی چهره را از بین می­بریم و چهره بی­روح می­شود، بنابراین سایه روشن­های طبیعی صورت را به وسیله رنگ­های اصلی که سایه را می­سازد و سفید را با رنگ فون زمینه چهره ترکیب کرده روشنی می­سازیم و آن را پس از فون زدن روی چهره پیاده می­کنیم.