کلیپ تشکر سوپر استار سینما ، محمدرضا گلزار از مجموعه صورتگرماه

کلیپ تشکر سوپر استار سینما ، محمدرضا گلزار از مجموعه صورتگرماه

تشکر محمد رضا گلزار از مجموعه صورتگرماه برای برگزاری جشن جنگ من و تو ستاره ها .
این برنامه در راستای حمایت از معلولین ذهنی توسط مجموعه صورتگرماه در سال ۸۵ برگزار شد. خانم زهرا عاقل نژاد مدیر و موسس مجموعه صورتگرماه برنامه ربز و تهیه کننده این برنامه بودند.