چاق کردن با آرایش:

چاق کردن با آرایش:

چاق کردن چهره­های لاغر به دو روش انجام می­شود:

  1. استفاده از رنگ­های شاد و براق.

  2. کشیدن خط گونه از دکمه گوش (وسط گوش) به صورت صاف بدون فید کردن خط تیره و سپس زیر خط گونه را از رنگ روشن (سفید + فون) استفاده می­کنیم.