لاغر کردن صورت­های چاق

لاغر کردن صورت­های چاق

 برای لاغر کردن صورت­های چاق باید از دو روش استفاده نمود:

  1. استفاده از رنگ­های کرم.

  2. کشیدن خط گونه از بالای گوش و به طور کاملاً اُریب که این خط تیره با قلم به سمت زیر گونه و فک فید می­شود.