آموزش عروس ویژه ماه محرم وصفر
آموزش عروس ویژه ماه محرم وصفر

آموزش عروس ویژه ماه محرم وصفر

آموزش عروس ویژه ماه محرم وصفر
۱مدرک معتبر
۲لوازم آموزش وپذیرایی رایگان
۳تمرین
۴هدیه ماآموزش کاش

آموزش عروس ویژه ماه محرم وصفر

آموزش عروس ویژه ماه محرم وصفر

ت حرفه ای مژه
فقط ۱۹۵۰هزارتومن
ظرفیت ۸نفر.
دوره یک هفته از ۱۰صبح تا۵عصر
ظرفیت حداکثر۸نفر
۱۰۰درصد تضمینی